HOME
ZO WERKEN JE OREN
HOREND, SLECHTHOREND, DOOF
WAT KAN DE DOKTER DOEN
LEVEN MET EEN HANDICAP
SCHOOL
HULPMIDDELEN
COMMUNICATIE
PAS OP MET LAWAAI!!
WERKWIJZER
 

Gebarentaal

Nederlandse Gebarentaal
Als je doof geboren bent, leer je de Nederlandse taal niet vanzelf. Je ziet de monden bewegen, vrolijke gezichten, droevige gezichten. Je ziet de mensen wijzen en bewegingen maken. Maar je kunt niet horen wat ze zeggen. Dus leer je de gesproken taal niet zoals horende kinderen dat doen. Hoe dove kinderen leren praten kun je lezen bij dovenscholen.
Maar dove kinderen kunnen wel een taal leren. Het moet een taal zijn die je kunt zien. Een gebarentaal dus! Gebarentalen zijn echte talen, net zoals het Nederlands en het Engels. In ieder land heb je weer een eigen gebarentaal. In Nederland de Nederlandse Gebarentaal en in Engeland de Engelse Gebarentaal.

In gebarentaal kun je alles zeggen. Je kunt er iets in uitleggen, mee ruziemaken of een spreekbeurt houden over bijvoorbeeld ruimtevaart.


Hoe leer je gebarentaal?
Dove kinderen leren een gebarentaal op dezelfde manier als horende kinderen een gesproken taal leren. Van hun ouders dus. Maar gelukkig zijn dove kinderen daarbij niet alleen afhankelijk van de ouders! Op de speciale peuterspeelzaal werken vaak dove volwassenen en horende leidsters die gebarentaal kennen. Soms zit er een doof kind in de groep dat dove ouders heeft, die heeft gebarentaal thuis al goed geleerd.

De meeste ouders van dove kinderen zijn horend en kunnen niet gebaren. Dat moeten ze eerst leren. Daarom krijgen ouders van dove kinderen les in gebarentaal. Zo kunnen zij met hun dove kind in gebarentaal praten. Ook leren ze in gebarentaal voorlezen, grapjes maken, enz.
Op de dovenschool krijgen dove kinderen ook nog les in gebarentaal. Net zoals horende kinderen op school les krijgen in Nederlands.InleidingWat is taalGebarentaal
Praten met gebarenLiplezenTips